Markarbeten och vattenanalys

Vi utför de flesta typer av markarbeten när det gäller:

- Rör- och kabelläggning

- Ny- och ombyggnad av avloppsanläggningar. Vi åtar oss projektering och beräkning av avloppsanläggningar, inklusive att utföra erfoderliga markprov.

- Borrning och installation av vattenbrunnar, inklusive utredningar i samband med vattenproblem.

Vi installerar och säljer all utrustning inom området vattenrening. Är du osäker på din vattenkvalitet - kontakta oss för en vattenanalys.