Referensanläggningar

Vi har ett flertal referensanläggningar, kontakta oss om du vill veta mer. Här visas ett par av dem:


Br. Lundgrens Bygg och Fastigheter AB

Typ av anläggning: Fastighetsvärmepumpar

Omfattning: 46 lägenheter, 3200 m borrhål. producerad effekt: 150 kw


Blåtand AB

Typ av anläggning: Fastighetsvärmepumpar.

Omfattning: Återvinning av energi från kylkompressorer i frysrum, samt 40 kw värmepump.