Uppvärmning - värmepumpar

Vi levererar och installerar Nibe värmepumpar inom luft-, sjö- och markvärme. Vi åtar oss helhetslösningar och applikationer i större fastigheter med ett flertal referensanläggningar inom området.

Vi tar ett helhetsansvar för installationen. Vid installation av markvärme levererar vi en helhetslösning inklusive borrning och markarbeten.

Läs mer om värmepumparna på www.nibe.se

Hör av dej om du har funderingar kring värmepumpar så kan vi gå igenom dina behov och önskemål.

Vi är medlemmar i Svenska värmepumpsföreningen